Skip to main content

Kurs DSAT TEC DEEP

centrum nurkowe STORM zaprasza na kurs nurkowania technicznego DSAT TEC DEEP

Program ten adresowany jest do tych nurków, którzy zainteresowani są nurkowaniem poza tradycyjnymi limitami bezdekompresyjnymi jak i nurkowaniami głębokimi.
Uprawnienia jakie otrzymujecie po kursie dają Wam możliwość wykonywania nurkowań dekompresyjnych do 50 metrów z akcelerowaną dekompresją na nitroxie do 100% O2.
Ideą programu jest zbudowanie podstaw dla długich nurkowań z akcelerowaną dekompresją oraz późniejszych głębokich nurkowań trimixowych.
Dlatego nacisk na tym programie kładziony jest na konfigurację oraz nauczanie prawidłowych procedur i technik, a nie samą głębokość nurkowania.

Kurs Tec Deep jest bardzo dobrze przygotowanym programem dla PADI, który bazuje na najlepszych technikach zaadoptowanych z rożnych organizacji technicznych przez DSAT (Diving Science & Technology), jak i osobistym doświadczeniu liderów nurkowania technicznego.

Kurs nurkowania technicznego składający się z 6 wykładów, 6 sesji praktycznych i 12 nurkowań.

W czasie wykładów teoretycznych przekazywana jest wiedza odnośnie konfiguracji technicznej, procedur nurkowania technicznego, dekompresji, zagrożeń związanych z głębokością i użyciem bogatych w tlen mieszanek i wiele innych.

Sesje praktyczne poświęcone są planowaniu nurkowań szkoleniowych z użyciem tabel oraz oprogramowania komputerowego.
W czasie nurkowań na wodach otwartych wykonuje się praktycznie nauczone procedury nurkowania technicznego (zakręcanie zaworów, S-drill, nurkowanie zgodnie z runtime, itp.).
Ostatnie cztery nurkowania służą wykorzystaniu w praktyce swoich umiejętności poprzez wykonanie głębokich nurkowań (do 50 metrów) z pełną dekompresją przy użyciu nitrox-u do 100% O2.

Kurs ten jest wymaganiem wstępnym dla uczestnictwa w programie DSAT Trimix oraz programach instruktora technicznego DSAT.


W skład kursu wchodzi 8 dni intensywnych zajęć:

- sześć (kilkugodzinnych) sesji teoretycznych w formie wykładów
- osiem sesji praktycznych/warsztatów
- dwanaście nurkowań (do 50 metrów z pełną dekompresją na różnych EANx)


Wymagania wstępne:

- PADI Rescue Diver lub równorzędny
- PADI Specjalizacja Nitrox lub równorzędny
- PADI Specjalizacja Głęboka (lub doświadczenie w dziedzinie wykonywania nurkowań w przedziale 30-40 metrów)
- Posiadać 100 udokumentowanych nurkowań w tym minimum 20 nurkowań na nitroxie, 25 nurkowań głębszych niż 18 metrów i minimum 15 nurkowań głębszych niż 30metrow.


Wymagania sprzętowe:

- Zestaw dwubutlowy (minimum 2x12 l) z manifoldem separującym
- Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m)
- Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr)
- Płyta z uprzężą
- Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD)
- Dwie butle stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa.
- Dwa automaty (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa)
- Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
- Zapasowe urządzenie pomiarowe (komputer lub digital)
- Worek wypornościowy (min. 25 kg wyporu)
- Kołowrotek z 50m linki
- Zapasowa maska
- Tabliczki (jedna na rękę, druga standardowa)

cena kursu 6500 pln
cena nie zawiera opłaty za certyfikat